Par novada pašvaldību

Jēkabpils novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā. Tā kopējā platība ir 906 km2 un administratīvais centrs atrodas Jēkabpilī.

Novads izveidots 2009. gadā, apvienojot septiņus pagastus – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas.

Jēkabpils novadā ir izvirzīts mērķis – nodrošināt kvalitatīvu izglītības līmeni visiem novada bērniem, jo tieši jaunā paaudze vadīs novada attīstību un turpmāko izaugsmi.

Uz tikšanos Raiņa saules zemē – Jēkabpils novadā!

Par Jēkabpils novadu