LATVIJAS MAZPULKI

Salas novads

 

Salas novada Biržu pamatskolā notika biedrības
“Latvijas Mazpulki” Zemgales – Latgales mazpulku projektu forums “Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos,” ko vadīja pasākuma koordinatore un Biržu mazpulka vadītāja Jolanta Navenicka.

Atbalstīt foruma dalībniekus bija ieradušās Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, Jēkabpils Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece un
Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktore Daina Spuriņa.

Liels paldies Salas novada Biržu pamatskolas direktorei Aijai Grišulei par iespēju baudīt foruma dalībnieku sniegtos priekšnesumus!

Veiksmi un panākumus vēl Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle!