27.02.2020. LU Jēkabpils filiāles direktore Daina Spuriņa tikās ar Krustpils novada domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu. 

Notika informatīva rakstura saruna par iespējamo sadarbību. Tika noslēgta mutiska vienošanās par sadarbības līguma slēgšanu.  

Paldies Krustpils pašvaldībai par sniegto atbalstu, kurš piešķirs jaunu un vitālu enerģiju centieniem rast risinājumus rezultatīvai nākotnes sadarbībai un kopīgiem panākumiem!