Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē 11.07.2019. notika Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" iestājpārbaudījums.

Šogad iestājpārbaudījumu kārtoja 25 reflektanti, kuri turpinās studijas filiālē, kā arī iestājpārbaudījumu bija iespēja kārtot arī studentiem, kuri reģistrējās uz PPMF LU, Rīgā.

Vēlam reflektantiem veiksmi, izturību un panākumus studijās!

Dalīties