Jaunais Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Skolotāju prasmju attīstība pirmsskolas vecumposma bērnu izglītošanai ar un caur digitālajām tehnoloģijām” apņemas divu gadu laikā mainīt esošo situāciju pirmsskolas digitālajā izglītībā četrās Eiropas Savienības valstīs un dalīties ar projekta rezultātiem ar kolēģiem Eiropas Savienībā un ārpus tās.

2020. gads būtiski mainīja mūsu dzīvesveidu, skatījumu un komunikācijas veidus. Šobrīd ir grūti atrast kādu, kura dzīve nebūtu mainījusies COVID-19 dēļ. Mācīšanās un darbs notiek interneta vidē, mūsu dzīvesvietas ir kļuvušas par birojiem un klasēm, savukārt saziņa aci pret aci kļuvusi retāka.

Jaunu izglītības veidu ieviešana bija pārbaudījums gan skolotājiem, gan visu vecumposmu skolēniem, taču vislielākos izaicinājumus bieži vien piedzīvoja skolēnu vecāki. Viņiem bija jāatrod līdzsvars starp pilna laika darbu un mācīšanos mājās kopā ar bērniem. Tā rezultātā liela daļa vecāku izjuta papildu stresu un dažkārt pat bija spiesti pamest darbu, lai atbalstītu bērnus mācībās. Pirmsskolas un sākumskolas vecumposma bērni nebija gatavi patstāvīgi mācīties virtuālajā vidē un darboties ar nepieciešamajām tehnoloģijām.

 C-19 pandēmija iedvesmoja četras universitātes un trīs pirmsskolas no Igaunijas, Vācijas, Slovēnijas un Latvijas apvienoties Erasmus+ partnerības projekta ietvaros, lai rastu risinājumus esošajai situācijai. Eiropas Savienības finansētais projekts “Skolotāju prasmju attīstība pirmsskolas vecumposma bērnu izglītošanai ar un caur digitālajām tehnoloģijām” (DigiKid) ilgs divus gadus (1.03.2021-28.02.2023), un projektā plānots sasniegt šādus mērķus

  • dalīties pieredzē par digitālo izglītību pirmsskolā;
  • aptaujāt pirmsskolu un sākumskolu skolēnu vecākus un skolotājus par skolēnu esošajām un trūkstošajām digitālajām iemaņām un prasmēm;
  • izveidot bakalaura līmeņa studiju kursu, profesionālās pilnveides kursu un brīvpieejas tiešsaistes kursu vairākās valodās esošajiem un topošajiem pirmsskolu skolotājiem;
  • novērst plaisu starp pieejamo digitālo pirmsskolas izglītību ne tikai partnervalstīs, bet visā pasaulē ar brīvpieejas tiešsaistes kursa “Digitālo kompetenču attīstība pirmsskolas izglītībā” palīdzību;
  • organizēt informatīvus pasākumus, lai dalītos ar projekta rezultātiem ar mērķa grupām un citām ieinteresētajām pusēm.

Izglītības digitalizācija gadu gaitā ir pārņēmusi pasauli. Par spīti tās straujajai izplatībai un ērtumam, valsts iestādes ar izglītības digitalizāciju saistīto skolēnu digitālo pratību bieži uztver kā pašu par sevi saprotamu, jo skolēni ir dzimuši tehnoloģiju laikmetā. DigiKid projekts vēlas mainīt šo pieņēmumu. Mēs ticam, ka, sadarbojoties šajā projektā, mēs palīdzēsim izglītot esošos un topošos skolotājus, kā agrīnajā vecumā attīstīt digitālo kompetenci, uzlabot komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmes, sagatavot skolēnus nākotnes digitālajai dzīvei, kā arī palīdzēsim no pasīviem digitālo izklaides tehnoloģiju patērētājiem kļūt par aktīviem, kritiskiem digitālās izglītības iespēju lietotājiem. Projekta ilgtermiņa ieguvums būs stresa mazināšana bērniem, skolotājiem un bērnu vecākiem mājsēdes vai ilgstošas slimības gadījumā. Līdz ar to mēs ticam, ka projekts pozitīvi ietekmēs kopienas sociālo un psiholoģisko labizjūtu.
 

Projektu īsteno:  LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Izglītības zinātnes
Kopējais budžets: 253 324 EUR
Sadarbības partneri: 
Tartu Universitāte, Tartu, Igaunija (vadošais partneris)
Heidelbergas Izglītības universitāte, Heidelberga, Vācija
Primorskas Universitāte, Kopera, Slovēnija
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, projekta vadītāja prof. Indra Odiņa

Pirmsskolu partneri:
Rakvere Rohuaia pirmsskola, Rakvere, Igaunija
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper, Kopera, Slovēnija
Privātā pirmsskola CreaKids, Rīga, Latvija (Daina Kājiņa)

Periods: 1.03.2021-28.02.2023.
Projekta vadītāja: prof. Indra Odiņa

Dalīties