2022.gada 15.marta visas dienas  garumā norisinājās LU 80. Reģionālās konferences "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" darbība 4.sekcijās.

3.sekcijas darbu vadīja Jēkabpils filiāles diektore Daina Spuriņa un Bauskas filiāles vadītāja Velga Gūtmane. Sekcijā, daloties pieredzē, uzstājās 2 lektori no Jēkabpils. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sarmīte Safronova uzstājās ar ziņojumu "Izglītības iestāžu sadarbība iekļaujošas izglītības īstenošanā", un Krustpils pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Marika Boķe iepazīstināja dalībniekus ar ziņojumu "Vērtību ieaudzināšana kā viens no posmiem ilgtspējīgu vērtību radīšanā".

 

Dalīties