Satiec Latvijas Universitātes (LU) filiāles Latvijā lielākajā studiju festivālā skolēniem “L-Universs” 23. un 24. februārī plkst. 9.00–18.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, Rīgā.

Jau otro gadu LU nepiedalās tradicionālajā izstādē “Skola”, tā vietā ikvienu studiju interesentu – skolēnus, skolotājus, vecākus un citus – satikt LU telpās, lai  sniegtu topošajiem studentiem un viņu atbalstītājiem iespējami pilnīgu informāciju un iesaistes iespējas, ko ne vienmēr ļauj izstādes formāts. 

Festivālā “L-Universs” apmeklētāji varēs iepazīt studiju iespējas īpašās dabaszinātnēm, humanitārajām zinātnēm, sociālajām zinātnēm un medicīnas un veselības zinātnēm veltītās zonās dažādos LU Zinātņu mājas stāvos. Interesenti varēs iemēģināt roku savā nākotnes profesijā laboratorijas darbos, situāciju izspēlēs, viktorīnās un interaktīvos testos. Apmeklētāji, kuriem studiju virziena izvēle, iespējams, vēl ir liels nezināmais, varēs tikties ar LU Karjeras centra karjeras konsultantu. LU

Informatīvajos stendos ēkas 2. stāvā varēs iepazīties ar uzņemšanas kārtību LU, starptautiskās mobilitātes iespējām un to, kādas studiju iespējas piedāvā LU filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Pedagogi un skolēnu vecāki varēs izpētīt Universitātes piedāvātās mūžizglītības iespējas kultūras, personības pilnveides, uzņēmējdarbības, tehnoloģiju, valodu, veselības, sporta, darba aizsardzības un īpaši pedagoģijas jomā u. c. jomās.

Ar visu programmu un daudzveidīgajiem festivāla piedāvājumiem iepazīsties festivāla mājaslapā www.luniverss.lu.lv!