2019. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktore Daina Spuriņa un Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra Izglītības darba speciāliste Inga Grīnberga noslēdza mutisku vienošanos par savstarpējo sadarbību, lai turpmāk sekmīgāk popularizētu kursu un semināru programmas.

LU Jēkabpils filiāle pateicas par sniegto atbalstu un tālākās sadarbības iespējām!

Par TITC