LU Bibliotēkas pieejamie resursi

1. Bibliotēkā pieejamie informācijas resursi atrodas: Kopkatalogā un Primo.

2. Nepieciešamo grāmatu piegādi uz vēlamo LU filiāli. Pieprasījuma formu iespējams aizpildīt šeit.

3. Pamācības grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā:

 4. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs.

 5. Piedāvājam Informācijas resursu sarakstu izveidi, lai atvieglotu referātu un noslēguma darbu izstrādi.

 6. Iespēja uzdot jautājumus bibliotekāram 

Vairāk par LU Bibliotēku meklē šeit.