1. studiju dienas pasākums. Vēlamies pateikties par piedalīšanos pasākumā!

Paldies, studentiem par košajiem ziediem, kā arī LU docētājām Irinai un Vladislavai par skaistajiem vēlējumiem!

Paldies Jēkabpils Valsts ģimnāzijas duetam Sandrai un Megijai par skanīgo priekšnesumu.

Lai zinību pilns šis studiju gads!

Dalīties