Nāc studēt LU Jēkabpils filiālē!

Akadēmiskā maģistra programma «Izglītības zinātnes» jau licencēta!

  • Īsais modulis (4 specializācijas) 50 KP, ilgums neklātienē 1 gads 8 mēneši​               

 Specializācijas:

  1.  «Mācīšana un mācīšanās lietpratībai» 

  2. «Dažādība un iekļaušanās izglītībā»                                    

  3. «Izglītības vadība» ​                     

  4. «Cilvēku uzvedība un  izglītība»

Kritēriji: Ar pedagoģisko izglītību 160 KP apjomā​, Soc.zin. bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar vismaz 160 KP

  • Garais modulis «Pedagoģija» 80 KP, ilgums neklātienē 2 gadi 5 mēneši

Kritēriji: Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vismaz 120 KP apjomā​.

Uz drīzu tikšanos studijās!

Dalīties