Izglītība ir nozīmīga jebkurā cilvēka vecumposmā. Jautājums ir – kad, cik daudz un ko vēlas mācīties?” - saka Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktore un Jēkabpils 2.vidusskolas skolotāja Daina Spuriņa. Radio1.lv Dainu Spuriņu aicināja uz sarunu par izglītību un dzīvi.

Pastāstiet par savu ceļu uz pedagoģiju?

- Mans ceļš uz pedagoģiju sākās jau septiņu gadu vecumā, kad sāku pārbaudīt savu mazo māsu skolā uzdotos un izpildītos mājas darbus. Ar laiku sāku veidot savus uzdevumus māsām, kurus viņām vajadzēja izpildīt, lai es varētu labot tos un likt par tiem atzīmes. Lai mūsu darbošanās būtu interesantāka, sāku izstrādāt arī savu parakstu, kurš taču bija jāliek pie šiem vērtējumiem. Man pašai šis mācīšanas process ļoti patika, ko, protams, nevaru teikt par savām māsām. Ideja par to, ka noteikti būšu skolotāja radās neapzināti jau tajā laikā. Tā pieteica un apstiprināja savu dzīvotpēju arī pēc vidusskolas pabeigšanas.

- Kur esat mācījusies, kādu izglītību apguvusi?

- Mācījos savā dzimtajā pusē, Madonas vidusskolā no 1.–12.klasei. Bakalaura izglītību Vēsturē un Kulturoloģijā ieguvu Rēzeknes Augstskolā, bet maģistra grāds Skolvadībā tika sasniegts Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolā, kas radīja iespēju tiekties uz vadības darbu Latvijas Universitātē.

- Ar kādām sajūtām atceraties savu pirmo darbavietu?

- Savas pedagoga darba gaitas, kā vēstures skolotāja, uzsāku Sūnu pamatskolā, kura uzņēma mani ar lielu sirds siltumu un smaidu savā saimē, kas iedrošināja mani būt un darboties kā radošai skolotājai. Ilgus gadus mācīju vēsturi un kulturoloģiju, kā arī palīdzēju izaugt Jēkabpils Vakara vidusskolas izglītojamajiem gan izglītībā, gan garā. Ir skaistas un mīļas atmiņas par kopā būšanu ar saviem audzēkņiem un darba kolēģiem. Patreiz darbojos Jēkabpils 2.vidusskolā un turpinu sevi realizēt un pilnveidot kā vēstures, kulturoloģijas, sociālo zinību skolotāja un klases audzinātāja.  Aktīva darbība notiek Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē, kuru es vadu pirmo gadu.

Pedagoģiskais darba stāžs man ir gandrīz 20 gadi. Tas ir liels, neatņemams, pieredzes bagāts, ideju un izstrādāto mācību darba materiālu laika periods, kas ir saplūdis ar ikdienas dzīvi, un, kas katru dienu atnes jaunas vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas ne tikai studentiem un izglītojamajiem, bet arī man.  

- Jūs ar tādu sirsnību stāstāt par darbu skolā, kāpēc mainījāt ikdienas būšanu skolā, klasē ar administratīvo darbu pedagoģijā, vadot augstskolas filiāli?

- Domāju, ka katrs cilvēks, apzināti vai neapzināti, bet savās darba gaitās vēlas augt, sasniegt jaunus mērķus un neapstāties sevis pilnveidē. Mācoties maģistrantūrā, zināju, ka tālākie dzīves mērķi noteikti būs saistīti ar vadības darbību. Šo mērķi esmu sasniegusi, pateicoties Latvijas Universitātes Reģionālā Centra direktorei Guntai Kraģei un izpilddirektorei Sanitai Ģērmanei. Paldies viņām par to, ka ieraudzīja un novērtēja mani, kā arī deva iespēju realizēt sevi kā vadītājai! Esmu LU Jēkabpils filiāles direktore, mācos par to būt, meklēju jaunas vēsmas un idejas, kas palīdzētu īstenot visus ieplānotos mērķus un uzdevumus filiāles darbības izaugsmē. Ikdienas darbā esmu kopā ar LU Jēkabpils filiāles studiju metodiķi Sabīni Zvirbuli, kurai esmu ļoti pateicīga par sniegto palīdzību, uzsākot darba gaitas LU lielajā saimē. Mēs kopīgi nodrošinām LU Jēkabpils filiāles studiju procesu, cenšamies popularizēt augstākās izglītības nozīmi un meklējam jaunas iespējas izaugsmei reģiona iedzīvotājiem.

- Pastāstiet par filiāli, ko vadāt?

- LU Jēkabpils filiāle atrodas Jēkabpilī un ir viena no septiņām Latvijas Universitātes studiju vietām. Studenti un pasniedzēji ir nodrošināti ar siltām, estētiski pievilcīgām un mūsdienām atbilstoši iekārtotām auditorijām. Katrs, kas ienāk filiālē, var saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Ikviens students tiek aicināts griezties birojā pēc palīdzības, ja tas ir nepieciešams. Mēs priecājamies par katra vecumposma cilvēku, kas ienāk mūsu filiālē un ar prieku atrodam nepieciešamās interesentam atbildes. Mēs vienmēr esam atvērti jaunām vēsmām izglītībā un uzklausām cilvēku iniciatīvas novada attīstībā. Augsta zināšanu līmeņa LU programmu direktori un pasniedzēji, kuri ir piesaistīti no Rīgas, atbalsta studējošo intereses un sniedz nepieciešamo palīdzību. Studenti filiālē apgūst bakalaura studiju programmu “Sākumskolas un pirmsskolas skolotājs” programmu, lai Latvijas bērnudārzi varētu lepoties ar mīļām un zinošām audzinātājām. Cienījamie pasniedzēji sniedz iespēju interesentiem apgūt tālākizglītības kursu “Pedagoģiskās darbības pamati” saturu.  Informāciju par filiāles darbību var skatīt facebook un mājas lapā. Sadarbojoties ar LU Bibliotēku, rīkojam seminārus par aktuālajām izglītībā tēmām un izvietojam filiālē ceļojošās izstādes, kuras var skatīt jebkurš interesents. Filiālē ir pieejama konkurētspējīga akadēmiskā un tālākizglītība, kas paver plašākas iespējas darba tirgū. LU Jēkabpils filiāle sadarbojas ar Jēkabpils pilsētas un Krustpils pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvaldi, vispārizglītojošo skolu direktoriem, Jēkabpils Zonālo arhīvu, Tālākizglītības centru, Jēkabpils Galveno bibliotēku, pirmsskolas iestādēm, A. Žilinska Mūzikas skolu, Tūrisma Informācijas centru un Grāmatnīcu “Aisma” visdažādākajos jautājumos.

- Kad darbam esat atdevusi sevi visu, kur smeļat spēku?

- Domāju, ka neviens darbs pasaulē neprasa, lai tam tiktu atdots viss. Darbā ir nepieciešams cilvēks, kurš ražīgi ne tikai darbojas, bet, arī atpūšas strādājot, kā arī tiek atlicināts laiks, kuru cilvēks velta tikai sev. Uzskatu, ka savlaicīgi plānojot savu laiku, var izdarīt ļoti daudz. Galvenais, lai šajā procesā tiek iekļauts laiks arī sev. Citādi laiks mūs lēnām “apēdīs.” Tomēr, nepieciešamības gadījumā savu enerģiju es smeļos klusumā, dodoties pastaigāties uz mežu, gar ezeru un jūru!

- Kādi ir Jūsu vaļasprieki?

- Droši vien, ka pasaulē katram cilvēkam ir savs vaļasprieks. Mans vaļasprieks un pozitīvo emociju avots ir rūpes par ģimeni un māju, dažādajiem dekoratīvajiem augiem sētā un mīļajiem mājdzīvniekiem, kam cenšos veltīt savu sirds siltumu un spēkus, veidojot ap sevi gaumīgu un estētisku vidi, lai prieks būtu gan dvēselei, gan acīm. Izkopju prasmi sadzirdēt dārza augu vajadzības, cenšos saklausīt savas mājas balsi, tiecos ieraudzīt savu dzīvnieku acīs sāpi un priekus, saņemu un sniedzu enerģiju savai ģimenei. Kāds noteikti teiks, ka tas nav vaļasprieks, bet manas rūpes par visu minēto ir dvēseles aicinājums, tātad vaļasprieks. Iespēju robežās daudz lasu, daudz domāju un meklēju sevī neatvērtos potenciālus.

- Pedagogi ir viena no tām profesijām, kuras pārstāvji ar dažādām protesta akcijām ik pa laikam atgādina par sevi valdībai, mudinot to pildīt dotos solījumus, kā vērtējat pedagogu protestus? Cik, jūsuprāt, tie ir efektīvi?

- Mēs dzīvojam civilizētā pasaulē, kurā nevajadzētu būt nekādām protesta akcijām. Manuprāt, problēmas un jautājumi ir jārisina diplomātiski, uzklausot dažādus viedokļus, un, pieņemot sabiedrības vajadzībām atbilstošākos lēmumus. Pilnīgi noteikti sarunām par to, kas ir solīts, bet nav paveikts, ir jānotiek regulāri. Starp valdību un sabiedrību nedrīkstētu veidoties savstarpējās nesapratnes plaisa un neuzticības atmosfēra.

- Ar kādām domām un plāniem sagaidāt jauno studiju gadu? Vai Jums ir kāda apņemšanās, ko vēlaties īstenot?

- Cenšos visu jauno vienmēr sagaidīt ar pozitīvu personīgo redzējumu. Latvijas Universitātes filiālē ir licencētas Akadēmiskā maģistra programma “Izglītības zinātnes,” 2. līmeņa profesionālā studiju programma “Skolotājs” un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs.” Licencēšanas procesā ir profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” un “Sākumizglītības skolotājs”. Tādēļ ir prieks, ka LU sniedz iespēju studēt Jēkabpils filiālē ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī citu pilsētu un reģionu cilvēkiem. Ir nozīmīgi, lai cilvēki saņemtu pilnvērtīgu un saprotamu informāciju par iespējamo izglītību un notikumiem LU Jēkabpils filiālē. Tādēļ 2020.gada LU Jēkabpils filiāles prioritāte ir kvalitatīvas informācijas aprites izveide, kā arī izglītības nozīmes aktualizēšana, jo izglītība ir nozīmīga jebkurā cilvēka vecumposmā. Jautājums ir – kad, cik daudz un ko vēlās mācīties!

- Ko novēlat sev un citiem?

- Novēlu nepazaudēt sevi, sadzīvot ar sevi un citiem! Lai mūsu sirdīs nav ļaunuma un cilvēki sniegtu viens otram vairāk atbalstu. Lai aizrādījumi skanētu kā rosinājumi uz pozitīvām izmaiņām, nevis kā pārmetumi.  Lai katra cerība piepildās! Lai visiem ir savs dzīvesprieks un vaļasprieks, kas dotu spēku nevis cīnīties, bet vienkārši dzīvot un priecāties par to, kas mums jau ir! Svarīgi nepazaudēt cilvēciskās vērtības, kuras mūsdienu straujajā pasaulē paliek otrajā plānā un dažreiz kļūst nemanāmas. Šobrīd ir laiks, kad katrs cilvēks sevi var apliecināt kā studēt gribētājs un LU Jēkabpils filiāle ir gatava atbalstīt un ieteikt iegūstamās izglītības iespējas gan Jēkabpils filiālē, gan citās LU filiālēs, gan arī LU Rīgā. Šajā sarežģītajā COVID-19 laikā, filiāle nāk pretim gan saviem apmeklētājiem, gan esošajiem studentiem, lai rastu risinājumus, kas radušies. Mēs respektējam citu cilvēku intereses un vajadzības, tādēļ pats galvenais vēlējums ir saudzēt savu un citu veselību, jo tas ir dārgums, kuru nevar nopirkt par naudu!

Paldies par sarunu!

Dalīties