Šī gada 22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā. Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) piedāvās 23 profesionālās pilnveides programmas, kurās ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu.

LU VUMC programmas vadīs izcili LU mācībspēki un nozaru labākie profesionāļi. Mācības tiks organizētas darba dienu vakaros sākot ar 2020.gada novembri.

LU VUMC piedāvās apgūt šādas profesionālās pilnveides programmas:

DATU APSTRĀDE 

 • Biznesa analītika ar Excel un Power BI 
 • Biznesa procesu, datu organizācija un analīze  
 • Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai 

DIGITĀLĀS PRASMES 

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmuma mārketinga stratēģijā 
 • Jaunuzņēmums (start-up) un tā darbības digitalizācija 
 • Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē 
 • Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē.  

MĀRKETINGS un PĀRDOŠANA 

 • Digitālais mārketings 
 • Digitālā mārketinga instrumenti: sociālo tīklu mārketings un Google Ads 
 • Praktiskais mārketings    
 • Tūrisma produktu izstrāde un mārketings 

PROJEKTU VADĪBA 

 • IT projektu vadīšana 
 • Praktiskā projektu vadīšana 

UZŅĒMĒJDARBĪBA  

 • Biznesa projektu un komandas vadīšana 
 • Dizaina domāšana uzņēmējdarbībā 
 • Eksporta uzsākšanas programma iesācējiem 
 • Grāmatvedība maziem uzņēmumiem 
 • Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati 
 • Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai  

PROGRAMMĒŠANA 

 • Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde  
 • Java programmēšanas pamati 
 • Programmatūras testēšana  
 • Python programmēšanas valoda tīmekļa lietotņu izstrādei 

Kas var saņemt līdzfinansējumu?

Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbinātie iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

Pieteikties mācībām varēs līdz 22.oktobrim aizpildot pieteikumu tiešsaistē: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/293 

Dalīties