PIEDĀVĀJAM TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KURSUS: B PROGRAMMA “PEDAGOĢISKĀS DARBĪBAS PAMATI” - 72H

Programmas tematika:

•AUDZINĀTĀJDARBĪBAS BŪTĪBA UN VIRZIENI

•PEDAGOĢIJAS ZINĀTNE UN PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

•PEDAGOGS KULTŪRVIDĒ

•DIDAKTIKA

•ATTĪSTĪBAS PSIHGOLOĢIJA

•IEVADS ME DIJU PEDAGOĢIJĀ

•PEDAGOĢISKĀ VIDE DAUDZKULTŪRU SABIEDRĪBĀ

•PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJA UN KOMPONENTI

Mērķauditorija:

•Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

•Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Kontaktinformācija: https://www.jekabpils.lu.lv/par-mums/kontakti/ 

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

 

Dalīties