Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājiens.

 

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle šajās skumjās ir kopā ar mūžībā aizgājušās metodiķes Sabīnes Zvirbules tuviniekiem!

 
   

Dalīties