Pavasaris ir karjeras izvēles laiks topošiem skolu absolventiem. 2022.gada 11.martā Krustpils pamatskolas 9.klašu skolēni (kl. audzinātājas A.Ķiploka un I.Kokmane) apmeklēja izglītības izstādi "Skola 2022" Rīgā, atsaucoties uz LU Jēkabpils filiāles direktores Dainas Spuriņas uzaicinājumu. Izmantojot viņas sagadātos ielūgumus uz izstādi, skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar savu nākotnes plānu realizēšanas iespējām. 

Dalīties