26.05.2022. plkst.13.30 LU Jēkabpils filiālē viesojās LU rektors Indriķis Muižnieks, LU Reģionālā Centra direktore Gunta Kraģe, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.

Svinīgā pasākumā Latvijas Universitāte slēdza Sadarbības līgumus ar Ludzas, Krāslavas, Aizkraukles, Preiļu pašvaldībām. Līgumu slēgšana notiks arī ar Jēkabpils, Rēzeknes un Līvānu pašvaldībām. Līgums paredz LU Jēkabpils filiālē vai Rīgā studējošajiem minēto novadu iedzīvotājiem piedāvāt iespējamos sadarbības veidus.

Puses vienojās par tiem: informācijas apmaiņa;

studējošo prakses iespējas;

sadarbība bibliotēku izmantošanā un bibliotēku fonda paplašināšanā;

kopīga projektu izstrāde;

kopīga konferenču un semināru organizēšana un piedalīšanās Pušu organizētajos semināros un konferencēs;

studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu izstrādē saskaņā ar novada attīstības programmu;

kursu organizēšana mērķauditorijām;

Pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu iespējas izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādes laikā.

LU Jēkabpils filiāles direktore Daina Spuriņa pateicas LU rektoram, LU RC direktorei un pašvaldībām par sniegto iespēju sadarboties un stiprināt izglītības kvalitāti minētajos novados!

 

Dalīties