Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes (LU) Reģionālais centrs un LU filiāles aicina uz Reģionālo konferenci “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos”. Konference notiks otrdien, 12. martā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.30 Zoom platformā.

LU Reģionālā konference ir ieguvusi atsaucību Latvijas reģionos dažādu jomu speciālistu vidū. Šogad konferencē aicināti izglītības, sociālā darba un uzņēmējdarbības pētnieki un praktiķi iepazīstināt ar aktuālajiem pētījumiem par sabiedrības labbūtības veicināšanu Latvijas reģionos, kā arī ilgtspējīgu vērtību radīšanu, piemēram, iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādēs, kā skola var kļūt par organizāciju, kas mācās, mākslīgā intelekta rīku izmantošana mācību procesā, aktualitātēm sociālajā darbā – tādām kā sociālais darbs kopienās, sociālo pakalpojumu pieejamība, sociāli emocionālo prasmju attīstīšana –, sabiedrības veselība un citas ar izglītības, veselības, sociālo darbu un pārvaldības jautājumiem saistītas tēmas.

Konferences plenārsēdi atklās LU rektors profesors Indriķis Muižnieks. Konferenci vadīs LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un filiāļu vadītājas Mārīte Raudziņa,Velga Gūtmane, Ligita Zaķe, Daina Spuriņa, Inga Jonuša un Ruta Karloviča.

Konferencē par aktuālām tēmām referēs: LU vadošais pētnieks profesors Jurģis Šķilters, LU asociētā profesore Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktore Mg. izgl. zin. Ieva Jurova, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētniece Ph. D. sociālajās zinātnēs Evija Mirķe, Tukuma Izglītības pārvaldes IAC vadītāja Daina Medne, Rīgas domes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Inese Štekele, Latvijas Ārpolitikas institūta vadītājs un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes docents Dr. sc. pol. Kārlis Bukovskis un citi savas jomas speciālisti.

"Ikgadējā reģionālā konference, kas notiek LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros, aktualizēs jautājumus, kas ir šobrīd ir svarīgi novadiem, valstspilsētām un valstij kopumā. Izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību izglītības un sociālās jomas pārstāvji no Cēsīm, Alūksnes, Ādažiem, Rīgas, Ventspils un Tukuma, kā arī augstskolu docētāji un pētnieki no LU, RTU un RSU piedāvās savu skatījumu uz problēmjautājumiem, dalīsies ar projektu rezultātiem un pieredzi, kas virzīti sabiedrības labbūtībai un ilgtspējīgām vērtībām izglītības un sociālā darba jomās. Konferences attālinātais formāts un referentu piedāvātās tēmas iepriekšējos gados sapulcinājis plašu dalībnieku loku no visas Latvijas. Reģionālā konference ir vieta kur tikties, iegūt aktuālu informāciju, balstītu pētījumu datos un faktos par to, kas ir svarīgi ikvienam Latvijas iedzīvotājam," uzsver Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe.

Aicinām konferencē piedalīties pētniekus, praktiķus, politikas veidotājus, skolotājus, vecākus, studentus, absolventus un citas ieinteresētās puses, lai kopīgi diskutētu par reģioniem būtiskiem jautājumiem.

Konference notiks attālināti Zoom platformā tiešsaistē no plkst.9.00.

Reģistrēšanās konferencei atvērta, skatīt: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences tīmekļvietnē.

Iepazīstieties plašāk ar konferences programmu

ZOOM saite dienu pirms konferences norises tiks ievietota LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences tīmekļvietnē.

Dalīties