Sadarbība ar Jēkabpils Izglītības pārvaldi

23. oktobrī Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē notika seminārs, kas tika veltīts Sociālo un pilsoniskās mācību jomas skolotājiem sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldības Izglītības pārvaldes Izglītības darba speciālisti Sarmīti Strapcāni un Izglītības pārvaldes galveno speciālisti izglītības jautājumos Raineldu Muižnieci.

Jomas koordinatore Daina Spuriņa popularizēja iegūto informāciju un savas atziņas, kas tika sniegtas vasaras kursos Latvijas Universitātē Rīgā.

"Liels paldies Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centram par iespēju piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” kursos."