LU Jēkabpils filiāles un JAK konference

Trešdien, 5. jūnijā, #JēkabpilsAgrobiznesakoledžā (JAK) notika zinātniski praktiskā konference #Atspērienskarjerai ar mērķi prezentēt jaunākos pētījumus par tautsaimniecības attīstības tendencēm un attīstību ietekmējošiem faktoriem un veidot dialogu par izglītības kvalitātes ietekmējošajiem faktoriem starp dažādu organizāciju pārstāvjiem. Konferenci organizēja Jēkabpils Agrobiznesa koledža, #EuropeDirectInformācijascentrsJēkabpilī un Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle.

Konferenci atklāja Anna Aleksejeva, JAK direktores p.i., ar lasījumiem uzstājās JAK direktores vietniece Ināra Upeniece. Koledžas pasniedzēja, NLP specializēto programmu trenere Silvija Strušele klātesošos konferences dalībniekus motivēja savā prezentācijā ar latviešu sakāmvārdu "Zem guloša akmens ūdens netek...".

Par karjeras iespējām NVO sektorā informēja Lāsma Zēberga, NVO #JēkabpilsNVOresursucentrs valdes locekle.

#JēkabpilspilsētasIzglītībaspārvaldes vadītājs Juris Līcis jauniešiem stāstīja par vispārējo izglītību kā jauniešu karjeras pamatu un dalījās ar personisko pieredzi savas karjeras veidošanā.

Ar vērtīgu mācibu procesa organizēšanas pieredzi Nīderlandē dalījās JAK lektore Marika Boķe.

Jauniešus uzrunājošs bija jēkabpilietes, jaunās uzņēmējas Sintijas Rotbartes stāstījums par sava sapņa - kāzu salona - realizāciju #KāzuPasaule, dibinot uzņēmumu #AMINATA

Pēc kafijas pauzes, LU Jēkabpils filiāles studiju programmas "Cilvēkresursu / Biroja administrēšana" absolvente un AS "Drogas" Jēkabpils nodaļas vadītāja Ilze Briede stāstīja par to, kas būtu jāzina darbiniekiem, uzsākot darba tiesiskās attiecības, kā arī dalījās ar sava uzņēmuma labās prakses piemēriem.

JAK lektors Jurijs Zamarajevs savā prezentācijā par komunikācijas kultūru kā veiksmīgu profesionālās darbības pamatu skaidroja saskarsmes būtiskos aspektus.

Dr. oec Ingrīda Veipa, JAK Ekonomikas katedras vadītāja un lektore savā prezentācijā "Būt atvērtam jauninājumiem" klātesošos iepazīstināja ar tām pārmaiņām vidē, kas ikvienu ietekmēs vistuvākajā laikā.

Par grāmatveža profesionālās darbības tiesiskajiem aspektiem un saviem ieteikumiem normatīvo aktu grozījumos, stāstīja JAK lektore Laura Lazdiņa-Paegle.

Aizraujošs bija JAK absolventes, tagad #Biznesavadībaskoledža studentes un #LatvijasUniversitātesJēkabpilsfiliāle biroja administratores Sabīnes Zvirbules personīgās pieredzes stāstījums "Karjerists vai bēglis", kurā Sabīne dalījās ar personisko pieredzi par darba pieredzi Kiprā, atgriešanos Latvijā un karjeras veidošanu tepat, dzimtajā pilsētā Jēkabpilī. Arī pēc stāstījuma, jaunieši izrādīja lielu interesi un uzdeva dažādus jautājumus, saistībā ar pieredzi šajā, no Latvijas kultūras tik atšķirīgajā, valsī.

Par savu pieredzi profesionālās karjeras apzināšanā, veidošanā, savu stipro pušu un iespēju izzināšanu stāstīja #LatvijasUniversitāteJēkabpilsfiliāle direktora p.i. Lolita Kostjukova, uzsverot censties realizēt savus sapņus profesionālajā darbībā.

Konferences moderators, JAK lektors Armands Līcis, uzdeva jautājumus konferences lektoriem par viņu personisko pieredzi karjeras veidošanā.

Konferences noslēgumā Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles rīkotajā konkursā, klātesošajiem bija iespēja sniegt atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem par Latvijas Universitāti un iegūt balvas ar universitātes logo. Sveicam astoņus uzvarētājus un aicinām svinēt Alma Mater Simtgadi visiem kopā!

Pateicamies par iespēju gūt jaunas atziņas un sniegt savu pieredzi jauniešiem, kā arī iepazīstināt ar studiju iespējām Jēkabpilī! Pateicamies Jēkabpils Agrobiznesa koledžai un Europe Direct Informācijas centram Jēkabpilī par sarūpētajām piemiņas dāvaniņām!