Digitalizācijas pakalpojumi

Saudzēsim vidi un saglabāsim vēsturisko mantojumu digitālā formātā!
LU Bibliotēka sniedz lielisku iespēju to realizēt!