Seminārs filiāles studentiem

02.11.2019.

Norisinājās seminārs par LU bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem: elektronisko kopkatalogu,

LU e-resursiem, kā arī par informācijas meklētājprogrammu PRIMO.

Paldies Latvijas Universitātes Bibliotēkas personālam par plašo informācijas izklāstu,
kā arī kvalitatīvo elektronisko materiālu pieejamību!