Seminārs

Lai veicinātu Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles studentu patstāvīgās mācīšanās kompetences un izpratni par attālinātām informācijas meklēšanas un izmantošanas iespējām,
02.11.2019. Plkst. 15:00 notiks seminārs par LU bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem:

  • elektronisko kopkatalogu;
  • LU e-resursiem;
  • informācijas meklētājprogrammu PRIMO.